ไทย-เมียนมา ทำเอ็มโอยูเรื่องพลังงาน ตั้งคณะทำงานร่วมด้านปิโตรเลียม-ไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นด้านพลังงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย – เมียนมาร์ สร้างความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและไฟฟ้า เพิ่มโอกาสการค้าขาย ความร่วมมือครบวงจร และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยลงทุนด้านพลังงานในเมียนมาเพิ่มขึ้น ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย 16 […]