ชาวบ้านวอร์คเอ้าท์ เวที EIA เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดล่ม!

รายงานโดย: อนุชา  ตาดี นักข่าวพลเมือง 31 พ.ค. 2559 การนิคมอุตสาหกรรมเปิดเวทีเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก […]

นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวของธุรกิจเเม่สอด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการค้าชายแดนมานาน รวมทั้งการถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่นั้นมีความพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการค้า ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง ทีมโพควา ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ถนนเศรษฐกิจกับความกังวลของคนท้องถิ่น

การกำหนดพื้นที่ตัดถนนผ่านพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมก่อสร้างถนนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้เกิดคำถามจากชาวบ้านในพื้นที่ ติดตามได้จากช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 9 มิถุนายน […]