นักข่าวพลเมือง : ท่าวังผาสืบสานเรือยาว

การแข่งเรือประเพณีของ จ.น่าน ประจำปี 2559  พึ่งเปิดสนามแรกไป ในพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน นอกเหนือจากความภูมิใจจากชัยชนะที่ได้ สิ่งที่ทำให้ประเพณีการแข่งเรือนี้ยังคงอยู่ได้นั่นคือความร่วมมือของคนในชุมชนที่พยายามคงรักษาเอกลักษณ์ของเรือน่านไว้ […]