เปิดรับไอเดีย “แนวเหนือ”

เปิดรับไอเดีย “แนวเหนือ” เพื่อร่วมสื่อสารในรายการ  The North องศาเหนือ The North องศาเหนือ” ปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือ […]

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม แนวเหนือ กับ The North องศาเหนือ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิโอ สะท้อนความเป็นเหนือ นี่แหละ แนวเหนือ ! ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 18  เมษายน 2559 […]