ชาวภูเก็ต แบ่งปันวิธีการเย็บ “หน้ากากอนามัย” ซักได้และรักษ์โลก

ปฎิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้  “หน้ากากอนามัย” เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลังมีการสำรวจเมื่อวานนี้ก็พบว่าตอนนี้สินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  มีหลายจุดเริ่มที่จะหาวิธีการทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตัวเองในช่วงที่หน้ากากอนามัยหาซื้อได้ยาก  รวมถึงเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่ละวันรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตอนนี้เริ่มประสบปัญหาหน้ากากอนามัยหายากทาง  สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภก.) จึงได้ระดม จิตอาสา ที่สนใจ อสม.ในชุมชน เปิดจุดแบ่งปันความรู้เรื่องการเย็บหน้ากากอนามัยแบบซักได้แบบผ้าใช้เองด้วยวิธีการแบบง่าย ๆ […]