นักข่าวพลเมือง : ผู้สูงอายุบ้านวังชัย

คนที่บ้านวังชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มีวิถีชีวิต  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย ถ้าได้เข้าไปในหมู่บ้าน คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายบ้านมีแปลงผักที่นอกจากคนหนุ่มสาวจะได้นำผักไปขายสร้างรายได้แล้ว การปลูกผักยังเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุอีกด้วย ไปติดตามวิถีชีวืตของผู้สูงอายุทีนั่นคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 59 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : แปลงผักกล่องโฟม

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปดูแปลงผักกล่องโฟม อีกตัวอย่างการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดี ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-reporters