วิพากษ์แผนแม่บทป่าไม้ สู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ร่วมจัดเวทีวิพากษ์แผนแม่บทป่าไม้ ขึ้นที่ ศาลาบ้านดินชุมชนบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ […]

ลำดับเหตุการณ์ ชาวบ้านโคกยาว จ.เพชรบูรณ์ แผนแม่บทป่าไม้ฯ ประกาศแนวเขตทับพื้นที่ทำกิน

             ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินนโยบายทวงผืนป่า 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา […]

คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

‘พีมูฟ’ เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม เมื่อวานนี้ (25 […]

คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

‘พีมูฟ’ เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม เมื่อวานนี้ (25 […]

‘ดาว์พงษ์’ รับทราบปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ พร้อมเสนอต่อ ‘ประยุทธ์’ ร่วมพิจารณา

“พีมูฟ” ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้ยุติ แผนแม่บทฯ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางกองกำลังทหาร […]

รับทราบ! ‘ดาว์พงษ์’ พร้อมนำเรื่องผลกระทบแผนแม่บทป่าไม้เสนอต่อ ‘ประยุทธ์’

17 พ.ย. 57 – ตัวแทนภาคประชาชนจากทุกภูมิภาค ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทฯ และคำสั่ง […]

1 3 4 5 6