เชียงใหม่ -อุบล คว้ารางวัลจังหวัดใหญ่ที่บริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น

ระบบแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่ -อุบล คว้ารางวัล  จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น เข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติที่บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันหาคือเพื่อพัฒนาระบบ   ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย”    วันนี้ (29 […]

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ให้การต้อนรับนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยคณะ  […]

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ให้การต้อนรับนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยคณะ  […]