เครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูน ประกาศร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอีสาน

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ภายใต้โครงการโขง ชี มูล ประกาศร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอีสาน เพื่อทรัพยากร เพื่ออนาคตของชุมชนและลูกหลาน

สมัชชาคนจนเขื่อนหัวนาและสมาคมคนทาม ยื่นหนังสือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งแก้ปัญหาเขื่อนหัวนาและทบทวนขุดลอกแม่น้ำมูล

ตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนาและ สมาคมคนทาม ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเดินทางตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกแม่น้ำมูล

การลงพื้นที่เรียนรู้และผลิตสื่อในชุมชนนับเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน วันนี้ กลุ่ม M.Y.S จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวเสียงสะท้อนผลกระทบจากโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลที่มีต่อป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี ออกอากาศ […]

นักข่าวพลเมือง : คนเยอราษีไศล

ตามประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อกันมา ชาวเยอ เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์อีสานที่อพยพมาทางเรือ และมาตั้งรกรากอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูล ที่ตำบลเมืองคงในปัจจุบัน ชาวเยอ จึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์ กับแม่น้ำมูลมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ปั้นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูล

ทั้งผืนดินทำกิน  แหล่งทรัพยากรป่าบุ่งป่าทาม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแม่น้ำมูล ซึ่งเปรียบเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ  และเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำมูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลขึ้น เป็นปีที่ 2  ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มผลิตสื่ออิสระ […]

นักข่าวพลเมือง : คนทามฟ้องกรมเจ้าท่า

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ชาวบ้าน อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ พบว่ามีการขุดลอกแม่น้ำมูลและสร้างคันดินกั้นตลิ่ง และได้ถมที่ทำกินบางส่วนของชาวบ้านและพื้นที่ป่าทาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าบุ่งปาทาม  แหล่งทรัพยากรสำคัญในการหาอยู่หากินของคนในชุมชน   […]

นักข่าวพลเมือง : คืบหน้าขุดดินแม่น้ำมูล

ยังติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนสำหรับนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ จากกรณีมีการขุดคันดินริมแม่น้ำมูล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อที่นาของชาวบ้านและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบป่าบุ่งป่าทาม  พวกเขาจึงจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแม่น้ำมูลตามความเชื่อ และเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมือง Citizen Reportersออกอากาศวันที่ 22 กันยายน […]

1 2