ชะลอแผนสร้างเขื่อนสาละวิน ร่วมดับไฟสงครามที่กำลังปะทุ

แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต ไหลลงสู่มณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านมายังประเทศพม่าและประเทศไทย รวมความยาว 2,800 กิโลเมตร จากยอดเขาสู่ทะเลอันดามัน ถือเป็นแม่น้ำนานาชาติสายท้ายๆของโลก ที่มีการไหลของสายน้ำอย่างอิสระ แม่น้ำสาละวินถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค […]

ชะลอแผนสร้างเขื่อนสาละวิน ร่วมดับไฟสงครามที่กำลังปะทุ

แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต ไหลลงสู่มณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านมายังประเทศพม่าและประเทศไทย รวมความยาว 2,800 กิโลเมตร จากยอดเขาสู่ทะเลอันดามัน ถือเป็นแม่น้ำนานาชาติสายท้ายๆของโลก ที่มีการไหลของสายน้ำอย่างอิสระ แม่น้ำสาละวินถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค […]

14 มีนาคม วันหยุดเขื่อนโลก ภาคประชาชนประสานเสียงไม่เอาเขื่อน

รณรงค์กันคึกคัก “วันหยุดเขื่อนโลก” ภาคประชาชนประสานเสียงไม่เอา “เขื่อน” นักลงทุนแห่ผุดโครงการกั้นโขง-สาละวิน-น้ำอู ทุ่มเม็ดเงินหลายแสนล้านบาท-ทำแม่น้ำเป็นขั้นบันได ในวันที่ 14 มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันหยุดเขื่อนโลก ในปีนี้เครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำสาละวิน ต่างจัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้านเขื่อนกันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันชุมชนในหลายพื้นที่ที่ได้จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตามแผนบริหารจัดการน้ำ […]

1 2 3