ฟ้อง’โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา’ หวั่นสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม เครือข่ายชุมชนริมน้ำ ฟ้องศาลปกครองร้องชะลอโครงการทางเลียบเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนริมน้ำ ระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลง

เทศกาลริมน้ำบางกอก From Strangers to Neighbours

งาน “เทศกาลริมน้ำบางกอก” From Strangers to Neighbours มารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ตกหลุมรักกับ […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตริมคลอง

กรุงเทพตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน  นอกจากนี้คลองในเมืองกรุงที่มีทั้งหมด 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272,310 เมตร ทั้งหมดเป็นเหตุผลให้ […]