คุยกับ “ชวลิต วิทยานนท์” เมื่อแม่น้ำโขงแห้ง ไม่ได้กระทบแค่…คนริมโขง

คุยกับ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง กรรมการวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงที่ผันผวนและลดต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนริมโขง แต่ยังหมายรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขงในภาคเหนือ และอีสาน

หวั่น น้ำโขงแห้งกระทบเรือส่งสินค้าลุ่มน้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ชาวบ้านและผู้ประกอบการเดินเรือส่งสินค้าลุ่มแม่น้ำโขง ยังคงกังวล ถ้าระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการเดินเรือ รวมถึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน และปลา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 […]