สร้างเขื่อนดอนสะโฮง สะเทือนถึงชี-มูล

10 พฤศจิกายน 2557, อุบลราชธานี – ในเวทีให้ข้อมูลเรื่องการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เวทีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้มีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมคัดค้านการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง โดยเห็นว่าแม้เขื่อนสร้างอยู่บนพื้นที่ของ […]

“กรมทรัพยากรน้ำในฐานะรัฐไทย ต้องใช้สิทธิ์ยับยั้งเขื่อนดอนสะโฮง” – สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

10 พฤศจิกายน 2557, อุบลราชธานี – สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ใน สปป.ลาว […]

จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี

แฟนเพจหยุด เขื่อนไซยะบุรี(stop Xayaburi Dam) ได้เผยแพร่จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เพราะ “โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีถือว่าเป็นเขื่อนที่มีผลกระทบร้ายแรงสุดแห่งหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการก่อสร้างในโลก” เนื้อหาดังนี้ 5 […]

จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี

แฟนเพจหยุด เขื่อนไซยะบุรี(stop Xayaburi Dam) ได้เผยแพร่จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เพราะ “โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีถือว่าเป็นเขื่อนที่มีผลกระทบร้ายแรงสุดแห่งหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการก่อสร้างในโลก” เนื้อหาดังนี้ 5 […]

เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

งานวิจัยศาลาภูมิ (Sala Phoum) คืองานวิจัยไทบ้านซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากชุมชนบริเวณเกาะและริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสตึงเตร็งหรือจังหวัดเชียงแตงของกัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของ Culture and Environment Preservation Association […]

เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

งานวิจัยศาลาภูมิ (Sala Phoum) คืองานวิจัยไทบ้านซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากชุมชนบริเวณเกาะและริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสตึงเตร็งหรือจังหวัดเชียงแตงของกัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของ Culture and Environment Preservation Association […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ข้ามโขง

“ข้ามโขง” ไปดูวิถีชีวิต ของชาวบ้านที่ลาวใต้ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความสวยงาม และมีหมู่บ้านมากมายอยู่กลางดอนแม่น้ำโขง ซึ่งรู้จักกันในนามของ สีพันดร   ที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ด้วยกัน […]

1 10 11 12 13