[19 เม.ย.60] เสวนา”เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรที่พิเศษ”

มารวมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตีแผ่ความคลุมเครือให้ดูกระจ่างชัดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร พิเศษสำหรับใคร ชาวบ้าน เอกชน หรือ ภาครัฐ

นักข่าวพลเมือง : พัฒนาความรู้ แรงงานเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และในจำนวนนี้ 10% อยู่ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  . […]

ตากเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน! และน้ำป่าไหลหลาก

ฝนตกติดกันหลายวัน ระดับน้ำในเแม่น้ำเมยเพิ่มขึ้น มีน้ำป่าไหลหลาก ทำให้สะพานขาดและไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จ.ตาก […]

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร […]

จังหวัดตาก อบจ.ตาก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ( TAK FORUM )

จังหวัดตาก  อบจ.ตาก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ( TAK FORUM )         ที่ห้องประชุมทองกวาวชั้น 2 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ […]

1 2 3