เทศบาลนครแม่สอด ประชุมรับมือน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเหตน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 19 เดือน กันยายน 2558 เทศบาลนครแม่สอด ประชุมรับมือน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเหตน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด                 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 หลังจากมีฝนตกในทุกๆพื้นที่อย่างต่อเนื่อง […]