นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบดินถล่มแม่สามแลบ

นักข่าวพลเมือง C-Reporters วันนี้ไปที่ หมู่บ้านแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ฝนหยุดตกแล้ว แต่ยังมีชาวบ้านหลายครอบครัวที่ได้รับผลกร­ะทบจากดินสไลด์ ข่าวค่ำ ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังดินถล่ม แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

ชาวบ้านแม่สามแลบ กังวลบ้านทรุด หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อหลายวัน จนดินสไลด์และมีบ้านหลายหลังทรุดตัว 4 ปีที่แล้วในพื้นที่แม่สามแลบ เกิดฝนตกหนักติดต่อหลายวัน จนดินสไลด์และมีบ้านหลายหลังทรุดตัว ชาวบ้าน 50 […]

นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

หลังฝนตกต่อเนื่องมากว่า1 สัปดาห์ คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน นักข่าวพลเมือง C-Reporters มูลนิธิกระจกเงา ลงไปที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตาม […]