แม่ฮ่องสอนขานรับข้อเสนอแก้หมอกควันภาคประชาชน

25 มีนาคม 2562 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นข้อสรุปและแถลงการณ์ต่อสถานการณ์หมอกควัน ซึ่งร่วมกันระดมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในเวที “วิกฤติหมอกควันกับทางออกของแม่ฮ่องสอนจากมุมมองภาคประชาชน” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม […]

นักข่าวพลเมือง : PBL จากครูสู่โค้ช

PBL หรือ Project Based Learning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยความสนใจของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการทำงานสู่การค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง นักข่าวพลเมือง เอ๋ อิสระชน […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนบนพื้นที่สูงขาดแคลนสาธารณูปโภค

ติดตามการสื่อสารเรื่องราวจากชุมชนที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และการเดินทางที่ยากลำบากของชาวบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงข่าวเที่ยง ทาง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 […]

นักข่าวพลเมือง : สำรวจการค้าชายแดนสาละวิน

การค้าชายแดน ไทย-เมียนมาริมฝั่งแม่น้ำสาละวินที่บริเวณจุดผ่อนปน แม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่าในแต่ละปีที่สูงกว่าหกร้อยล้านเลยทีเดียว เพราะอะไรที่ทำให้มูลค่าการค้าที่นี่สูงขนาดนี้ลงพื้นที่หาคำตอบกับนักข่าวพลเมืองทีมตาล นิวส์ฟิม l 13 มิ.ย. 59 l […]

นักข่าวพลเมือง : โปรดให้สาละวินไหลอิสระ

ในวันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคมที่ผ่านมาที่ริมฝั่งน้ำสาละวิน   ตรงข้าม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นภายในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา […]

นักข่าวพลเมือง : มหาวิทยาลัยชีวิต

การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน และใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง คืออีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนนำเอาความรู้ไปปรับใช้ได้จริง นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณตาล วรรณกูล นักข่าวพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี ไปที่จังหวัดแม่ฮองสอน […]

นักข่าวพลเมือง : ชาวบ้านแม่สามแลบ กังวลบ้านทรุด

ยังคงติดตามสถานการณ์ที่บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง หลังชาวบ้านพบพื้นดินบริเวณบ้านทรุดตัวลง และหลายครอบครัวกำลังกังวลต่อสถานการณ์นี้­อย่างมาก ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters ทางข่าวค่ำ ThaiPBS […]

1 2 3