หมู่บ้านไร้เเสงในยุค 4.0

ช่วนปรับทิศและคิดต่อ กับพลังทางเลือกที่จะเป็นทางรอด หากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ […]

แม่แจ่มโมเดลพลัส … หยุดปลูกข้าวโพดเเล้วจะฟื้นป่าอย่างไร

ฟังเสียงคนในพื้นที่เเม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านหักดิบ ปลูกข้าวโพด เพื่อปรับทิศและคิดต่อ และค้นหาคำตอบ เพราะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดินด้วยตนเอง

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้ที่ดินด้วยตนเอง หลักจากที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานป่าไม้ และภาคประชาสังคมอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดทำโรดแมปแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินอำเภอแม่แจ่ม ในนามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินทำกินอำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ […]

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดินด้วยตนเอง

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้ที่ดินด้วยตนเอง หลักจากที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานป่าไม้ และภาคประชาสังคมอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดทำโรดแมปแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินอำเภอแม่แจ่ม ในนามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินทำกินอำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ […]