นักข่าวพลเมือง : วิถีชาติพันธุ์กับป่า

ชาติพันธุ์และการอยู่กับพื้นที่ป่ามีมาอย่างยาวนาน ซึ่งวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขาจะแฝงไปด้วยความเชื่อ และตลอดเวลาที่อยู่ก็ไม่เคยทำลายป่า แต่ตรงกันข้ามพยายามเรียนรู้วิธีการที่จะดำรงชีพอยู่ในป่า  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พาเราไปพูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   l […]

เกษตรกรไทยปี 59 เป็นหนี้มากขึ้น ชี้ผลผลิตราคาตกและภัยธรรมชาติเป็นสาเหตุมากที่สุด

เกษตรกรไทยปี 59 เป็นหนี้มากขึ้น ชี้ผลผลิตราคาตกและภัยธรรมชาติเป็นสาเหตุมากที่สุด   ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 800 […]

นักข่าวพลเมือง : ตอกเส้น

การนวดตอกเส้นเป็นภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในแถบภาคเหนือที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่มุ่งเน้นการกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกายของคน วันนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะพาไปทำความรู้จักกับหมอตอกเส้นที่ รวมตัวกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเพื่อให้การบริการแก่ทุกคนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ บ้านบุญนำพา ใกล้สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ l 4 […]