แม่โจ้โพลล์ ชี้ เกษตรกร ‘ยังขาดความเข้าใจ’ เกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่การสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 549 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่า สิ่งที่เป็นปัญาหาสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ คือ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ […]

แม่โจ้โพลล์ ชี้ ผลผลิตลำไยที่มากขึ้น“ทำราคาตก” แนะ รัฐฯ “เร่งหาตลาดเพิ่ม”

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น  401 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.65 […]

แม่โจ้โพลล์ ชี้ “ราคาข้าวตกต่ำ”ทำรายได้ชาวนาลด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวนาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  782 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.35 ระบุว่าราคาข้าวตกต่ำ ทำรายได้ของชาวนาลดลง รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วย

แม่โจ้โพลล์ชี้”เกษตรอินทรีย์มีคุณภาพและความปลอดภัย แต่ยังราคาสูงและหาซื้อยาก”

ผู้คนในปัจจุบันมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เกษตรอินทรีย์กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม อีกทั้งระบบเกษตรอินทจากการสำรวจข้รีย์ยังเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มว่าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยให้อยู่รอด และความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรม คือ ผู้บริโภคที่มีคุณภาพ (Active Customer) […]

แม่โจ้โพลล์สำรวจความเห็น ‘ไกด์ไทย’ กรณี ‘ไกด์เถื่อน’ ชี้สาเหตุจาก กม.และการจัดการของรัฐ

เผยผลสำรวจความคิดเห็นมัคคุเทศก์ เชียงใหม่-ภูเก็ต-ตรัง ร้อยละ 80.86 ชี้สาเหตุเกิดไกด์เถื่อน มาจากกฎหมายและการดำเนินการจัดการของรัฐไม่เด็ดขาด ร้อยละ 63.11 บอกไม่เชื่อมั่นในภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อน  11 […]