สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ: งานบ้านกับปัญหาการเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง

ในบริบทครอบครัวสมัยใหม่และสังคมคนทำงานนอกบ้าน “แรงงานข้ามชาติ” คือตัวเลือกของคนทำงานในบ้านที่หลายๆ คนคิดถึง เพื่อเขามาทำงานดูแลทั้งบ้าน เด็ก และผู้แลผู้สูงวัยในบ้าน แต่คำถามที่น่าสนใจคือเราดูแลเขาคุ้มครองการทำงานของเขาด้วยกฎหมายใดบ้าง และความต้องการของเขาคืออะไร

สัมมนาวิชาการ “นโยบายแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และผลกระทบ”

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตร MAID​ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 […]

ขบวนการแรงงานเยอรมัน-ไทย ประวัติศาสตร์ในความเหมือนที่แตกต่าง

“แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” นิทรรศการและเวทีเสวนาชื่อชวนตั้งคำถาม ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวของขบวนกรแรงงาน จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะ  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนในฐานะเพื่อนบ้าน วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขากับ Citizen Reporters นิสิตสาขาสังคมศึกษา […]

‘พลวัตแรงงานข้ามชาติ’ หลังเปิดประชาคมอาเซียน มุมมองที่เปลี่ยนไป

รายงานโดย: รัฐโรจน์ จิตรพนา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   24 ก.พ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

1 2 3 4