สนทนาประสาเพื่อน เรื่อง “แรงงานเพื่อนบ้าน”

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาแสวงหางาน แสวงหาชีวิตที่ดีกว่า จนถึงวันนี้เรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านราว 4 ล้านคน ที่ทำงานเสี่ยง สกปรกและแสนลำบาก หรืองานที่คนไทยไม่ทำ เช่น […]

‘จิตรา คชเดช’ กับ ประชาธิปไตยของแรงงาน

ผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาช้านาน หากแต่ภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งเน้นกำไรสูงสุดในทุกวันนี้ คุณภาพชีวิตของแรงงานดูเหมือนจะสวนทางกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโต  เป็นความไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า  แต่ไม่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตร์แรงงานไทยมาตลอดเช่นกัน ก(ล)างเมืองสนทนา วันที่ 27 […]

บทสนทนากับเพื่อนคนงาน คุยเรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง

บทสัมภาษณ์ขนาดสั้นของนักสื่อสารแรงงาน ระหว่าง “สมหมาย ประไว” และเพื่อนแรงงานย่านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ในวันที่ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องเลือกตั้ง ไม่เลือกตั้ง คำถามก็คือ ในมุมมองของกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศนั้น […]

โศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์

ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ริมถนนมักกะสัน มีเรื่องราวบันทึกประวัติศาสตร์แรงงานหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่แรงงานไพร่ทาสจนถึงแรงงานยุคปัจจุบัน ภายในอาคารหลังเล็กๆ บรรจุห้องประวัติศาสตร์แรงงานจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเต็มไปหมด แต่ที่เห็นทีไรก็สลดหดหู่ก็คือ นิทรรรศการโศกนาฏกรรม “โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์” ย้อนกลับไปเมื่อเวลา […]

วันแรงงานข้ามชาติ

ออกอากาศ : 6 มกราคม 2557 สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน และสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองไทยด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองไทใหญ่ 

ขอความชัดเจนในนโยบายแรงงานข้ามชาติ เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล

เครือข่ายแรงงานในไทยออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ขอความชัดเจนจากรัฐบาลในนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะยาว เผยแรงงานข้ามชาตินับ 4 ล้านคนเป็นกลไกสำคัญกับประเทศ ขอให้ปฏิบัติต่อกันและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม                     ทุกวันที่ 18 ธันวาคม […]

ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

"รับจ้างทั่วราชอาณาจักร" แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาหนะที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในที่ๆ ระบบจราจรขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองกา­รเดินทางของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา­พ พวกเขาและเธอให้บริการรับ-ส่งจนกลายเป็นกิ­จวัตร การเดินทางประจำวันของคนเมือง และมีไม่น้อยที่สนิทสนม […]

1 8 9 10 11