TDRI: ถึงเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือยัง

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นับตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน 2555 จำนวน 7 […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดล่าง

จังหวัดระนองมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   วันนี้เยาวชนจากโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ พาเราลงพื้นที่ “ตลาดล่าง” ในอำเภอเมืองระนอง ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางเศษฐกิจในการติดต่อซื้อขายแล้ว เรายังได้เห็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย l […]

‘3 ผู้นำแรงงาน’ ย้ำ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ’ ไม่ดูแลสิทธิ-ไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เตรียมข้อเสนอเคลื่อนต่อ

หลังผ่านประชามติ 3 ผู้นำแรงงาน ย้ำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น หลังเนื้อหาไม่ปรากฎประเด็นสิทธิแรงงาน ตอกย้ำขาดกระบวนการมีส่วนร่วม เรียกร้องแรงงานต้องสำนึกถึงชนชั้น สร้างพลังในฐานะคนส่วนใหญ่ของประเทศ เตรียมเสนอกฎหมายลูก […]

ปล่อย ‘สลัม 4 ภาค’ ลงบันทึก-ยังไม่แจ้งข้อหา หลังคุมตัวสอบจัด ‘ปล่อยลูกโป่ง-รณรงค์ไม่ผิด’

สลัม 4 ภาค แรงงาน นักศึกษา นักกิจกรรม จัดปล่อยลูกโป่ง ‘รณรงค์ไม่ผิด’ อ่านแถลงการณ์ประชามติต้องเสรี เรียกร้องปล่อยตัว […]

วันแรงงาน’ 59 – ขบวนแรงงานร้องรัฐขึ้นค่าจ้าง คุมราคาสินค้า รับอนุสัญญา ILO ปฏิรูปประกันสังคม

1 พ.ค. 2559 เนื่องในวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ในปีนี้ขบวนของผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ […]

TDRI: ข้อควรพิจารณาในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อใกล้ถึงวันแรงงานก็มีเสียงเรียกร้องจากตัวแทนภาคแรงงานขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (ตามสัญญา) อีกแล้วครับคำถามก็คือถึงเวลาที่ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชนหลังจากแช่แข็งมาแล้ว 3 ปีควรจะขึ้นได้หรือยัง ที่จริงคงยังจำกันได้ว่าคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ […]

TDRI: ข้อควรพิจารณาในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อใกล้ถึงวันแรงงานก็มีเสียงเรียกร้องจากตัวแทนภาคแรงงานขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (ตามสัญญา) อีกแล้วครับคำถามก็คือถึงเวลาที่ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชนหลังจากแช่แข็งมาแล้ว 3 ปีควรจะขึ้นได้หรือยัง ที่จริงคงยังจำกันได้ว่าคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ […]

1 2 3 4 5 11