ทรงพันธ์ ตันตระกูล : กลียุคการปฏิรูปประกันสังคมไทย

โดย : ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นเวลากว่า 25 แล้วที่กองทุนประกันสังคมไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้ามาดูแลสวัสดิการของผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกจากหลายภาคส่วนอาชีพของสังคมไทย รวมไปถึงพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกด้วย […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยบุกยื่น สนช.-นายกฯ หยุดร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ต่อนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่น สนช. ค้านร่างกฎหมายประกันสังคมตัดสิทธิว่างงาน

รองประธานสนช. ประธานกรรมาธิการรับข้อเสนอคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พร้อมให้ตั้งตัวแทน 5 คน นำข้อมูลพร้อมข้อเสนอเข้าร่วมประชุมวันที่ 2 ก.พ. นี้ที่รัฐสภา วันทื่ […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นคัดค้านร่าง พรบ.การชุมนุม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอค้านร่าง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. …. ฉบับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งหนังสือตรงถึงประธานสนช. ย้ำ พรบ. มีลักษณะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นคัดค้านร่าง พรบ.การชุมนุม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอค้านร่าง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. …. ฉบับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งหนังสือตรงถึงประธานสนช. ย้ำ พรบ. มีลักษณะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน […]

14 ตุลา กับขบวนการแรงงานไทย | รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นที่รับรู้กันในฐานะเหตุการ์ทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนเรือนแสนคนที่สามารถโค้นล้มการปกครองแบบเผด็จการทหาร และนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยภายหลังอยู่ใต้ระบอบเผด็จการมานานกว่า 1 ทศวรรษ ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำมาสู่เหตุการณ์ 14 […]

แรงงานเสนอรัฐให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98

เครือข่ายแรงงาน ร่วมกันเสนอปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัว เจรจาต่อรอง พ้อเจ้าหน้าที่รัฐไม่แก้ปัญหา ยังมีการคุกคามข่มขู่สหภาพแรงงาน ร้องรัฐให้สัตยาบันอนุสัญา ILO เพื่อคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง พร้อมเรียกร้องแรงงานต้องเลิกเป็นเด็กดี กล้าที่จะเคลื่อนไหวผลักดันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกยุค […]

1 7 8 9 10 11