นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พื้นที่กูลิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และพื้นที่ พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ต่างก็เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้หญิงจากสองพื้น ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันโดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ด้านอาชีพที่มีอยู่ […]

นักข่าวพลเมือง : พูดคุย “จินตนาการใหม่กรุงเทพ”

หากพูดถึงการเติบโตของเมืองกับวิถีชีวิตของพลเมืองในกรุงเทพ หลายคนก็มีทัศนะที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมจึงเกิดขึ้น เพื่อหวังจิตนาการกรุงเทพในรูปแบบใหม่ ติดตามกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า 5 นาฬิกา ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : เลือกตั้งเมียนมา

การเลือกตั้งของประเทศเมียนมาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางการเดินหน้า “ลงนามหยุดยิง”  ในขณะที่สถานการณ์การสู้รบหลายพื้นที่ยังคงมีอยู่  เป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเมียนมาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพวกเขาได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงบทบาทต่อสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ดนตรีแลกเปลี่ยนที่บ้านสะเนพ่อง

กลุ่ม  Melody Like ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักเรียน ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีโอกาสเดินทางไปที่ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง  จึงเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านดนตรีสากล […]