นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนทุ่งกุลาเป็นสีเขียว

ภาพดินแห้งแตกระแหงและพื้นที่ที่แห้งแล้งคือภาพที่หลายคนจิตนาการถึง เมื่อได้ยินชื่อ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสารสุข ‘กมล หอมกลิ่น’ จึงเดินทางไปที่ จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในพื้นที่ ราว […]

นักข่าวพลเมือง : เกลือขี้กะทา

แม้ว่าตอนนี้อากาศจะร้อน และมีสภาวะแห้งแล้ง แต่พื้นที่บริเวณบึงทะเลสีดอ  จังหวัดชัยภูมิ ยังคงเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จากการขุดขี้กะทา หรือเกลือที่ผสมอยู่กับหน้าดินมาต้ม ตามวิถีที่ชาวอีสานสืบทอดกันมา ออกอากาศวันที่ 29 […]

นักข่าวพลเมือง : ทุ่งกุลา (เลิก) ร้องไห้

พูดถึงทุ่งกุลาร้องไห้หลายคนมักนึกถึงภาพความ แห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำน้อยแบบนี้ค่ะ  แต่เช้านี้คุณกมล หอมกลิ่น นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข  เดินทางไปสำรวจทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด […]

นักข่าวพลเมือง : เขื่อนน้ำอูนสกลนคร

 ติดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้เลี้ยงกระบือ บริเวณรอบๆ “เขื่อนน้ำอูน” ที่สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสงคราม ในพื้นที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร  ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนลดลง และสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อหญ้าบริเวณรอบๆเขื่อนซึ่งเป็นอาหารของกระบือ […]