นักข่าวพลเมือง : อนิเมชั่น Rabbit Cycle

วัฏจักรชีวิต เกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งจะเป็นอย่างไรหากวัฎจักรชีวิตของกระต่ายได้ถูกเล่าเรื่องผ่านวัฏจักรการเกิดฝน ที่กระต่ายสามารถเกิด หล่น และระเหยลงมาเป็นหยดฝนได้ ติดตามความความน่ารักของแอนิเมชั่น “Rabbit Cycle” กันเลย  ออกอาศวันที่ 19 […]

นักข่าวพลเมือง : แอนิเมชั่น Little Spirits

มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัว ผ่านฝีมือการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบกับแอนิเมชั่นเรื่อง “ Little Spirits” สะท้อนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ผ่านตัวละครของเด็กผู้หญิงที่เริ่มออกไปเรียนรู้โลกกว้าง พวกเขาต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรติดตามจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ThaiPBS ออกอาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : แอนิเมชั่นตัวรถไฟครึ่งราคา

ทอมัส เจฟเฟอร์สันเคยกล่าวไว้ว่า “ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา” ซึ่งวันนี้ ผลงานแอนิเมชั่นที่คุณผู้ชมจะได้ชม สะท้อนเรื่องความซื่อสัตย์ผ่านการตัดสินใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ติดตามผลงานแอนิเมชั่นเรื่อง ตั๋วรถไฟครึ่งราคา ของคุณพรเทพ เหลืองอ่อน […]

นักข่าวพลเมือง : มด Active citizen story

แอนนิเมชั่นเรื่อง มด Active citizen story  เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของหน้าที่พลเมือง ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันล้านแล้วมีความสำคัญ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้น ติดตามในนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น Dairy Cattle

วันอาทิตย์นี้พบกับผลงานแอนิเมชั่นที่สร้า­งแรงงบันดาลใจจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น Train

นักข่าวพลเมือง ไปติดตามผลงานแอนิเมชั่นเรื่อง Train เรื่องราวของรถไฟและการเดินทางของชีวิตกับ­นักข่าวพลเมือง C-Reporters ในข่าวเที่ยง ThaiPBS 1 สิงหาคม 2558

นักข่าวพลเมือง : จัดระเบียบริมคลอง

กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะปรับปรุงระบบคูคลอ­งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแนวตลิ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการไล่รื้อบ้านเรือนที่รุกล­้ำลำคลอง 9 สาย หรือกว่า 3,500 หลังคาเรือน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง […]

1 2