นักข่าวพลเมือง : โขงรุ่นสุดท้าย

แม่น้ำโขงเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนใกล้แม่น้ำมาตั้งแต่อดีต วันนี้นักข่าวพลเมืองจากภาคอีสาน ทีมเสียงสะท้อน นำเสนอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตดั้งเดิมริมฝั่งโขงที่บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่ระดับน้ำในแม่โขงขึ้นลงไม่แน่นอนและคาดการณ์ไม่ได้  รวมทั้งตั้งคำถามกับอนาคตของเยาวชนที่นั่นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปออกอาศวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีคนแม่น้ำโขงบ้านตามุย

แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิตของ ตามุย  ความผูกพันของผู้คนริมฝั่งโขง ที่บ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงชีวิต เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากิน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว […]

“แม่น้ำเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อความตาย!” คนปากมูนประกาศค้านเขื่อนน้ำโขง

14 มี.ค. 2558 สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลและชาวบ้านปากมูน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ลงเรือทำพิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล และปล่อยป้ายผ้าระบุข้อความ “Rivers for […]

วันหยุดเขื่อนโลก เด็กสีแดง และความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโขง

  14 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวัน “หยุดเขื่อนโลก” ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์หลายพื้นที่  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของสายน้ำ  ที่บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม […]