นักข่าวพลเมือง : เคยชุมพร

ที่อ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีทรัพยากรทางทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และที่พิเศษคือที่นี่เต็มไปด้วย ‘กุ้งเคย’ วัตถุดิบทำกะปิชั้นดี แต่อีกด้านหนึ่งอ่าวบางสนเป็นจุดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ.ชุมพร ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตุถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อวิถีคนพื้นถิ่นและทรัพยากรที่อาจจะเกิดขึ้น […]