ฟ้อง’โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา’ หวั่นสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม เครือข่ายชุมชนริมน้ำ ฟ้องศาลปกครองร้องชะลอโครงการทางเลียบเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนริมน้ำ ระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลง