“30 องค์กรภาคประชาชนใต้” จวกกติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำไทยเป็น “ประชาธิปไตยใต้บงการ”

วันนี้ (8 ส.ค. 2559) เครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 30 องค์กร แถลงการณ์ร่วมข้อเสนอ “ประชาธิปไตยใต้บงการ” ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ […]

2032 รางเปลี่ยนโลก ตอนที่ 1: เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง จุดเริ่มเปลี่ยนโลก

รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ / สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ 2032 รางเปลี่ยนโลก จะเป็นบันทีกที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เห็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราง ซึ่งหลายๆคนยังหนีไม่พ้นจากเรื่องใกล้ตัว การพัฒนาระบบรางในปัจจุบันไม่ไ้ด้มีผลแค่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย แต่มีผลถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของโลกที่กำลังถ่ายโอนขั้วจากฝั่งตะวันตกซึ่งมีสาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในยุโรปและอเมริกา […]