คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน […]

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน […]