ภาคีวัฒนธรรมร่วมเสนอยุทธศาสตร์รวมพลังวัฒนธรรมพลิกวิกฤต

ภาคีวัฒนธรรมร่วมเสนอยุทธศาสตร์รวมพลังวัฒนธรรมพลิกวิกฤต เสนอรัฐเร่งช่วยเหลือศิลปิน ฟื้นฟูงานศิลปะวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับเอกชนและภาคส่วนต่างๆ เปิดเทศกาลวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยสถาบันรามจิตติ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]