ชุมชนบ่อแก้ว : ขบวนการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในที่ดินอีสาน

กรชนก แสนประเสริฐ ที่ดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน มนุษย์จำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่ดินในการเป็นที่อยู่อาศัย การเป็นแหล่งทำมาหากินเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่ดินเป็นปัจจัยมีอยู่อย่างจำกัด […]

คดีที่ดินลำพูน ‘คุกตะราง’ ไม่ใช่การแก้ปัญหาของคนจน

สมาชิก สกน.ในนามพีมูฟรวมตัวขอเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ‘สุแก้ว ฟุงฟู’ และชาวบ้านแพะใต้ที่ต้องโทษจำคุกข้อหาบุกรุกที่ดินเอกชน ออกแถลงการณ์ “คุก ตะราง ไม่ใช่การแก้ไขมัญหาของคนจนและเกษตรกรรายย่อย” เร่งดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร […]

พบ ‘กองกระดูกถูกเผา’ ชาวบ้านเชื่อเป็นกระดูกคน อาจเชื่อมโยง ‘เด่น คำแหล้’ หายตัว

6 พ.ค. 2559 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน รายงานว่า วันนี้ (6 พ.ค.59) ชาวบ้านเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานร่วมลงพื้นที่ค้นหาร่องรอยการหายตัวของนายเด่น คำแหล้ […]

1 2 3 4 5 8