นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ชีวิต

ชุมชนป้อมมหากาฬ ที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต บ้านไม้โบราณ ป้อมมหากาฬขึ้น โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด อยากจะอนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬ ให้อยู่คู่กับเมืองและโบราณสถาน l 13 ก.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : บ้านใคร ใครก็รัก เสียงคนป้อมมหากาฬ

ชุมชนป้อมมหากาฬ เป็นหนึ่งในชุมชนไม่กี่แห่งกลางเมืองหลวงที่อยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่ 24 ปี ในการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาบ้านและชุมชนของคนป้อมมหากาฬยืดเยื้อยาวนาน การไล่รื้อถูกพูดถึงอีกครั้ง จากกระแสข่าวว่ากรุงเทพมหานครเตรียมออกหนังสือปิดประกาศให้ชาวชุมชนป้อมมหากาฬย้ายออกจากพื้นที่ โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และจะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ แต่ชาวชุมชนส่วนหนึ่งจากทั้งหมด 57 […]