โปรดเตรียมความดีให้พอดีสำหรับค่าผ่านทาง

สารภาพกันตามตรง ผมคิดว่าตนเองไม่ใช่คนดีสักเท่าใด และหากจะเทียบค่าของความดีที่เคยทำ หักลบกับส่วนต่างที่ไม่ดี ผลลัพธ์อาจออกมาติดลบ แต่อย่าเพิ่งนะครับ ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งคล้อยตามข้อความในสองบรรทัดนี้ จนกว่าจะอ่านบทความชิ้นนี้จบ