เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: ปัญหาของอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โปแตชที่อำเภอวานรนิวาส

“เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์” ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา มอง 5 ประเด็น “หลักเกณฑ์” ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อสำรวจแร่โปแตชที่อำเภอวานรนิวาส

วานรนิวาสเครียด ชาวบ้านขวางจีนสำรวจโปแตช

ภาคีเครือข่ายกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ปักหลักชุมนุมปิดเส้นทางผ่านเข้าออกจุดสำรวจโปแตชบริเวณบ้านหลักเมือง ม. 3 ตำบลวานรนิวาส เป็นวันที่ 3  เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ผู้ได้รับสัมปทานเหมืองแร่โปแตชขนอุปกรณ์ที่เหลือเข้าพื้นที่