สถานการณ์พื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานี ก่อนการประชาคม 2 ตำบล พรุ่งนี้!

รายงานโดย: ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.) เนื่องจากในวันที่ 26 พ.ค.58 (พรุ่งนี้) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี […]

นักข่าวพลเมือง: คืบหน้า 14 ปี เหมืองแร่โปแตช

หลังจากยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อปี 2555 กรณีเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่าง­ไร ติดตามได้จากรายงานของคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมือง C-Reporters […]

1 2 3 4