นักข่าวพลเมือง : ผู้สูงอายุบ้านวังชัย

คนที่บ้านวังชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มีวิถีชีวิต  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย ถ้าได้เข้าไปในหมู่บ้าน คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายบ้านมีแปลงผักที่นอกจากคนหนุ่มสาวจะได้นำผักไปขายสร้างรายได้แล้ว การปลูกผักยังเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุอีกด้วย ไปติดตามวิถีชีวืตของผู้สูงอายุทีนั่นคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 59 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : น้ำหมักชีวภาพ บ้านวังชัย

นอกจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแล้ว น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรบ้านวังชัย ที่ถูกนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีในการดูแลแปลงผักให้งอกงามนั้น ยังใช้ต้นกล้วยมาเป็นส่วนผสมสำคัญอีกด้วย ติดตามรายงานจาก Citizen Reporters มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ออกอากาศวันที่ 27 […]

นักข่าวพลเมือง : กองทุนข้าวเปลือก

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วเสร็จ ชาวบ้านวังชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ก็จะมีการจัดงานบุญคูณลานเป็นประจำทุกปีค่ะ  ซึ่งคนในชุมชนก็จะนำข้าวเปลือกมาร่วมทำบุญ และนั่นจึงเป็นที่มาของกองทุนข้าวเปลือกในชุมชน  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองเยาวชน ดรีมอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออกอากาศวันที่ 20 […]

นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวในหน้าแล้ง

นักข่าวพลเมืองวันนี้   Citizen Reporters จากโครงการดรีมอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสารที่บ้านวังชัย  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด […]