ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 : “สถานพยาบาล” กับมาตรการ “ควบคุมโรคระบาด”

ทีมข่าวพลเมือง พูดคุยกับ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ถึงการเตรียมรับมือและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อย่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในฐานะสถานพยาบาลที่ดูแลเรื่องโรคติดเชื้อเป็นหลักมาตั้งแต่ปี 2502 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

สช.เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รับมือภัยคุกคามที่มาพร้อมความเป็นเมือง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด […]