ชาวบ้านยิ้มได้! ศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ โรงแป้งมันสำปะหลังน้ำพอง

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ มีเฮ! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแก่น ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแป้งมันสำปะหลัง น้ำพอง เนื่องด้วยการขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว ไม่ได้ระบุถึงปัญหาน้ำทิ้งและปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบการ

‘วิกฤติลำโดมใหญ่ ลุกลามสู่แม่น้ำมูน’ สมัชชาคนจนร้องย้ายข้าราชการที่ไร้ความสามารถ

18 มิ.ย. 2558 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤติน้ำลำโดมใหญ่เน่าเสียตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องน้ำเสียจากบ่อบำบัดของโรงงานแป้งมันสำปะหลังอุบลเกษตรพลังงาน ในเครือกลุ่มบริษัทโรงงานอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ไหลลงสู่ลำโดมใหญ่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ […]