ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ จ.เลย

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น  ออกค่ายอาสาสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ เช้าวันนี้ ( 7 ม.ค.59 ) […]

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ จ.เลย

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น  ออกค่ายอาสาสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ เช้าวันนี้ ( 7 ม.ค.59 ) […]

นักข่าวพเมือง : บ้านเกาะคา

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ในระดับชุมชนหรือแม้แต่ภายในโรงเรียนเอง วันนี้นักข่าวพลเมือง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะพาไปที่โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ‪#‎ข่าวเที่ยงThaiPBS‬ เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนพอเพียง

ไม่เพียงแต่การเรียนรู้วิชาการตามหลักสูตรในห้องเรียน แต่เด็กๆที่โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตร ทั้งการเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ส่วนหนึ่งยังสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วย ติดตามรายงานจาก […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขาดแคลนครู จ.อุบลราชธานี

จำนวนครูที่ไม่เพียงพอส่งผลการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน ที่ยังคงอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามมาตรฐานของประเทศ ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS

สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เด็กนักเรียนหลายคนคงมีโรงเรียนในฝันหรือแ­ม้กระทั่งผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาเองหรือผู­้ปกครองก็ต่างมีโรงเรียนในฝันที่อยากจะให้­ลูกๆ ของพวกเขาได้เล่าเรียน

1 2