นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขนาดเล็ก

ปัญหาขาดแคลนครูยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณและจำนวนครูผู้สอน แต่อีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ก็มีความสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนไม่ต่างกัน  นักข่าวพลเมืองคุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมครูและนักเรียน […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]