บอร์ด สช. หนุน ‘เชียงรายโมเดล-โรงเรียนผู้สูงอายุ’ ห่วงคนไทยยังไม่ถึงเป้าหมายสุขภาวะยั่งยืน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจับตาสถานการณ์สุขภาพคนไทยปี 2560 หวังแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พบยังมีทุกขภาวะที่ต้องเร่งจัดการ ทั้งมารดาเสียชีวิตหลังคลอด โรคไม่ติดต่อรุมเร้าตั้งแต่วัยเด็กเยาวชน และสภาพสิ่งแวดล้อมแย่ลง พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้ ‘เชียงรายโมเดล’ ใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ หนุนชุมชนรักษา-ฟื้นฟู-พัฒนาภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนาและเมืองสมุนไพร พร้อมขยายเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 จังหวัดภาคเหนือ

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนสูงวัย

เมื่อพูดถึงโรงเรียนหลายคนคงมีภาพจำเป็นเด็กหญิงเด็กชายใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนเสื้อขาวอยู่ในห้องเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยาศึกษา ผู้ผลิตภาคพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพาไปดูอีกมิติของโรงเรียนที่คุณครูที่นี่บอกว่าต้องคัดหน้าตาและอายุเพื่อเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงวัย ที่บ้านท่าขอนยางอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ออกอากา ศ 21 มิ.ย. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและมีความสุข  l 11 มิ.ย. 59 l เวลา 12.00 น.