คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา                                 ที่หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมี นายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ มอบหมายให้ นางสาว ชมพูนุช  […]

คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา                                 ที่หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมี นายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ มอบหมายให้ นางสาว ชมพูนุช  […]