โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดงาน นิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดงาน นิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558                        ที่บริเวณสนามกีฬาของ รร.ทมณ. เขตเทศบาลนครแม่สอด สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด  นายถิรยุทธ  […]

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2558             คณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2558 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นประธานในพิธีและนางสาววาสนา […]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ครั้งที่1 / 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ  ครั้งที่1 / 2558                 เมื่อวันที่ 3 กค. […]