นักข่าวพลเมือง : รถไม้ระนอง

รถไม้ หรือรถสองแถวไม้ พบได้มากในจังหวัดภาคใต้ และ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยม เช่นที่ จังหวัดระนอง ที่นี่ยังคงใช้รถสองแถวไม้โดยสารประจำทาง เดินทางภายในจังหวัด  GENC […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดล่าง

จังหวัดระนองมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   วันนี้เยาวชนจากโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ พาเราลงพื้นที่ “ตลาดล่าง” ในอำเภอเมืองระนอง ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางเศษฐกิจในการติดต่อซื้อขายแล้ว เรายังได้เห็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย l […]