นักข่าวพเมือง : บ้านเกาะคา

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ในระดับชุมชนหรือแม้แต่ภายในโรงเรียนเอง วันนี้นักข่าวพลเมือง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะพาไปที่โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ‪#‎ข่าวเที่ยงThaiPBS‬ เวลา […]