ในสื่อไม่มีแรงงาน : หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น [คลิปเต็ม]

เรื่องของ “แรงงาน” ในพื้นที่สื่อที่หายไป..สะท้อนอะไรกับเราทุกคนที่ต่างเป็นแรงงาน ?  โจทย์ใหญ่จากวงเสวนาเรื่อง “หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น” ซีรีย์วงถกเถียงภาคยาว จากนิทรรศการแรงงานไม่มีประวัติศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : มุมมองผลกระทบวุฒิปลอม

อาจเพราะวุฒิการศึกษาถือเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่เพราะว่าการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับชั้น ต้องมีการแข่งขัน มีการใช้ทุนทรัพย์และเวลาในการเรียนรู้ และยากง่ายแตกต่างกัน ทำให้มีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสทำวุฒิการศึกษาปลอมขายในโลกออนไลน์ l 28 […]

รายการพลเมืองข่าว: ปลดล็อคไซเบอร์ เมื่อความมั่นคงปะทะสิทธิสวนบุคคล

จากกรณี พ.ร.บ.ไซเบอร์ ที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจ รายการพลเมืองข่าวชวนมาสำรวจมุมมอง 2 นักคิดในโลกออนไลน์ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต และปรเมศวร์ […]