เครือข่ายกลุ่มโอทอป จ.นนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครแม่สอด

เครือข่ายกลุ่มโอทอป จ.นนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครแม่สอด                 ที่ พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะประธานกลุ่มเครือข่าย […]